031220 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
3. December 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Uju Petersen (IA), formand
Storm Ludvigsen (IA)
Inge Olsvig Brandt (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Storm Ludvigsen (IA), Ane Egede Mathæussen (S)

Afbud: Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA) er suppleant for Knud Mathiassen (IA)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a

2b

- Der bliver ansat 1 forstander og 2 afdelingsledere i Ungecenteret i Tasiilaq

 

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Henrik Rachlev: Vil  takke udvalget og forvaltningen for et godt arbejde på børne og familie området. Resultaterne kan ses, og man håber at det gode arbejde vil fortsætte.

Henrik ønkser god jul og godt nytår.

Uju Petersen: Siger tak for et godt samarbejde i udvalget, forvaltningen og administrationen. Han ønsker alle en god jul og godt nytår. 

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl. 14:37