030821 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
3. august 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering fra Tværfagligt udvalg
Orientering om indberetninger af magtanvendelse for perioden april – juni 2021
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Orientering om bevilling af ophold på døgninstitution
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet - 2. kvartal 2021
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Statistik på ældreområdet - halvårlige opfølgninger
Orientering vedr. driftsorienterede tilsyn
Indstilling af kandidater til Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Indstilling af kandidater til Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter
Godkendelse af driftsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Den Selvejende Institution Siu-Tsiu
Lukket
Godkendelse af referat