030521 – Konstituerende møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
3. May 2021 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Valg af formand og næstformand for Udvalg for Børn og Familie
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie
Politisk mødekalender for 2021
Godkendelse af referat