030521 – Konstituerende møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
3. maj 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Valg af formand og næstformand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forretningsorden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Politisk mødekalender for 2021
Godkendelse af referat