030521 – Konstituerende møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. May 2021 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Valg af formand og næstformand for Udvalg for Anlæg og Miljø
Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø
Politisk mødekalender for 2021
Godkendelse af referat