030521 – Konstituerende møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
3. maj 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Valg af formand og næstformand for Udvalg for Børn og Skole
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Skole
Politisk mødekalender for 2021
Godkendelse af referat