030222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
3. februar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Forlængelse af midlertidig lukning af børnehavestue i Paamiut
Orientering om MISIs nye arbejdsgange
Kompetencefordeling og underskriftskompetence i Kommuneqarfik Sermersooq
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Opdatering af Kommuneqarfik Sermersooqs ejerstrategi
ESANI A/S – pantsætning af kommunens aktier ifm. lånoptag
DEG (Destination East Greenland) Servicekontrakt
Årsregnskab 2020 – endeligt regnskab med revisionsprotokollat til godkendelse
Kapisillit Nationalpark
Boligudvikling i Ningitsivik, Nuuk
Opførelse af fiskefabrik i Qeqertarsuatsiaat
Forslag til kommuneplantillæg 1C30 - 4 Tuujuk, Nuuk
Rokering fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat