02032022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
2. marts 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Skolernes fælles kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021
Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2021 i øst
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat