02.02.21 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
2. februar 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden oktober-december 2020
Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om socialboliger på Myndighedsområet
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Hjemløsesektorplan
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat