02.02.21 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
2. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA), formand
Lone Rosengren Pedersen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Nadia Olsen (D)
Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengreen Pedersen (IA), Nadia Olsen (D)

Telefonisk: Rolf Pike (S)

Afbud: Knud Mathiassen (IA) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

  1. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at der har været vandskade i Majoriaq og at man har lavet midlertidige løsninger på situationen. Hertil har man flyttet eleverne til en ubenyttet bygning og kontormedarbejdere på gl. magasin. Det er forventningen at Majoriaq åbner normalt igen 8. februar på Jens Kreutzmannip aqqutaa.
  2. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at udvalgsformanden og forvaltningen har deltaget på NGO mini-seminar d. 9. januar, hvor man drøftede samarbejdet mellem kommunen og NGO`ere. Man aftalte at man afholder lignende møder hvert halve år.

2b.

  1. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har afgivet svar på forslag til ny offentlig hjælp lov og lov om jobsøgningsydelse, som erstatter lov om arbejdsmarkedsydelse. Forslagene lægger op til en tættere koordination mellem offentlig hjælp og arbejdsmarkedsområdet.
    Derudover lægger forslaget om ny offentlig hjælp lov op til, at borgerne skal modtage offentlig hjælp kontant udbetalt, men mange borgere og familier har brug for støtte og vil have svært ved at få betalt deres regninger.
    Under den nye lov vil der ikke være mulighed for at administrere borgernes økonomi. Dette vil kunne resultere i stor gældsættelse af borgere og stigning i hjemløshed
  2. Beboere og personalet på Pakkutaq, samt UI og Ippiarsuk bliver vaccineret 2. gang for COVID-19 i tirsdag d. 2. februar.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning

Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen tags til efterretning

Bilag

Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden oktober-december 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om socialboliger på Myndighedsområet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hjemløsesektorplan

Sagsfremstilling

indstillingen godkendes med bemærkning:Tabellen med tallene for hjemløse skal opdateres, og det skal tydeliggøres om tallene er fra oplysninger fra herberg, eller om det er fra kommunens adresseløse registreringer.

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Rolf Pike:

De ældre med egen bolig mangler snerydning ved deres indgange

 

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 14:40