011222 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
1. december 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Planlagte arbejder 2023 for by- og boligudvikling
Snerydning i Paamiut
Forslag til Kommuneplantillæg 19B1 og 19B2 Erhvervs- og havneområder i Qeqertarsuatsiaat
Projektansøgning Camp Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk
Forslag om forretningsorden og navn, Fangst- og fiskeriråd
Hotelplaceringer i Nuuk
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat