010922 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
1. september 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Formandsbeslutning: Høringssvar vedrørende forhøjelse af hellefiskekvoter i Vestgrønland
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Tillægspunkt: Forvaltningernes anlægsønsker til budget 2023
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat