010621- Første ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
1. juni 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Valg til Lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq
Kompetencefordelingsplan
Struktur for udvalgsrejser
Forslag til vederlagsstruktur
Årsregnskab 2020 – oversendelse til revision
Budgetregulativ 2022
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021
Valg til kommunens skolebestyrelser 2021
Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2021
NUIKI i Ittoqqortoormiit og Qeqertarsuatsiaat
Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2
Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk
Endelig godkendelse af Projektansøgning Råstofanlæg Nuuk
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat