010322 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
1. marts 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Statistik på ældreområdet - halvårlige opfølgninger
Orientering om visitation til socialboliger på Myndighedsområdet
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet - 4. kvartal 2021
Orientering om bestilling til depot ved terapeutteamet
Indgåelse af resultatkontrakt og driftsaftale om Majoriaq
Orientering om bevilling af ophold på døgninstitution
Revision af vedtægter til Visitationsudvalget for Handicap og Socialpsykiatri
Evt.
Godkendelse af referat