Børn og Familie

Forvaltning for Børn og Familie har ansvaret for social rådgivning af borgerne og sikring af deres rettigheder. Forvaltningen er delt op i to større afdelinger, som henholdsvis varetager behandlingen og foranstaltningstiltag i forhold til børn og familier. 

Behandlingscentre og børnehjem hører under forvaltningen.

Forvaltning for Børn og Familie ligger på Imaneq 20 i Nuuk.