Anlæg og Miljø

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har et bredt ansvarsområde, fordelt mellem dens fire afdelinger. Overordnet arbejdes der i afdelingerne med byplanlægning, sanering, kommunale byggerier, vedligehold af veje og bygninger samt miljøindsatser.

Forvaltningens ledelse og de fleste afdelinger ligger til på rådhuset i Nuuk.