Det er muligt at brevstemme i alle Kommuneqarfik Sermersooqs borgerservice-centre.

Der er overordnet 3 grunde til at brevstemme: 

  • Du vil stemme på forhånd (F.eks. hvis du er på ferie på valgdagen)   
  • Du er flyttet til Kommuneqarfik Sermersooq efter d. 19/5, og skal derfor sende brevstemme til kommunen du er flyttet fra.
  • Du opholder dig uden for Kommuneqarfik Sermersooq, men har adresse her. (I dette tilfælde skal du kontakte borgerservice i den kommune du opholder dig i, men overordnet gælder samme regler og retningslinjer)

Reglerne for at brevstemme er:

  • Du skal møde op i et borgerservice-center for at brevstemme.
  • Hvis du har bopæl i Grønland kan du kun stemme på folketingskandidater opstillet for partier i Grønland.
  • Du skal medbringe billedlegitimation (Kørekort, pas, etc.)
  • Hvis din brevstemme skal sendes til et andet sted, skal du selv sørge for at stemme i så god tid, at stemmen kan nå frem med post.
  • Hvis du har brevstemt kan du ikke stemme ved valgstederne på valgdagen.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at forhøre dig i dit lokale borgerservice-center.