I nærværende hjemmeside er det muligt at følge med i aktiviteter.

Her kan du hente pædagogiske redskaber. Informationer om Kammagiitta.

I starten af projektet er følgende metoder og prioriteringer lykkedes; kurser for personalet, fremlæggelser, fremlæggelse af redskaber for forældre som blev efterfulgt af ugentlige aktiviteter på 20 minutter for børn og skolebørn. Dette kunne lade sig gøre fordi forældre og personalet var toneangivende som ligeværdige partnere og løftede opgaven med udgangspunkt i “værdierne” er værdifuldt.

Projektets vision

Det er målet, at der blandt børnene i Grønland skal være mere oplagthed og tryghed med udgangspunkt i følgende værdier: Tolerance, respekt, omsorg, tryghed, Modighed og godt kammeratskab. Tidligere har det gode udsagn været følgende: “Man skal ikke være alene hvis man ikke ønsker det” Projektet er tilpasset og er passende og støttende til målene med Den gode Børnehave og Den Gode Skole.

Mary Fonden, Red Barnet Danmark og Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde indgået en aftale i forhold til projektet ligesom det også er tilfælde i andre kommuner med deltagelse fra KANUKOKA og Departementet for Uddannelse, Forskning.

Projektet har kørt på forsøgsbasis i et år i hele Grønland og aktuelt er projektet obligatorisk for kommunerne. Det er aftalt, at kommunen selv skal drive projektet i 2011 og målet er, at projektet skal være en dagligdags ting og være en del af kulturen. Det er besluttet, at alle byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq skal deltage i projektet.

Pædagogerne i børnehaven og lærerne i skolen er ansvarlige for, at børnene deltager i projektet, så børnene tilegner sig og lærer redskaber med udgangspunkt i projektets værdier.

Forældrene har ansvaret for støtte deres børn, så de tilegner sig læring om projektets værdier ved at forældrene støtter op om arbejde med projektet Kammagiitta i børnehaven og skolen.

Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid i Kommuneqarfik Sermersooq er ansvarlige for, at projektet bliver implementeret i alle børnehaver og skoler.

Kammagiittas værdier

Tolerance

Uanset hvordan et medmenneske ser ud, uanset hvilken farve medmennesket har og uanset om medmennesket er anderledes, skal medmennesket accepteres og betragtes som ligemand.

Respekt

Hvis medmennesket ikke hører eller ser, skal medmennesket også respekteres, ligeledes skal der være gensidig respekt i forsamlinger og deltagelse.

Mod

Skal kunne evne at tilkendegive sin mening, skal ikke undlade at sige noget, vi skal opfordre hinanden til at leve som ligeværdige.

Omsorg

Vi skal være årvågne og følge med i, at alle har medansvar for retfærdig omsorg.

Tryghed

Det er vigtigt at der er tryghed under forsamlinger ligesom det også er vigtigt, at vi skaber tryghed under forsamlinger.

Godt Kammeratskab

Når bekendte og andre vi ikke kender, hører eller ikke hører, skal vi alle bestræbe os på, at agere som ven med udgangspunkt i værdierne.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?