Hvis du i din nærmeste familie, vennekreds eller lignende oplever et selvmord eller forsøg på selvmord, har kommunen et beredskab, som du bør benytte dig af.

Der er tale om et kriseberedskab, der træder til ved selvmord, selvmordsforsøg eller lignende kriser.

Beredskabet består af behandlere og socialrådgivere, der træder ind og støtter familien i den svære tid, der følger efter selvmord eller selvmordsforsøg. Beredskabet dækker naturligvis både selvmord og selvmordsforsøg hos børn, unge og voksne. Det er ofte forskellige former for støtte og rådgivning, der er brug for – både i forhold til den selvmordstruede/afdødes alder samt familiernes/de efterladtes behov, og derfor gør vi alt for at have så bredt og imødekommende et beredskab som muligt.

Beredskabet

Som det første inviterer vi til en samtale eller tager på hjemmebesøg, hvis der er behov for dette. Det er en meget hård og svær tid for familien, og derfor har vi stor forståelse for det, hvis der er behov for at holde samtalerne i trygge rammer.

Dernæst vurderes det, hvad den enkelte familie har behov for af videre forløb – dette vurderes i samarbejde med familien, da det ofte vil være sådan, at der er forskel på, hvad de enkelte medlemmer af familien har brug for. Nogle kan reagere voldsomt i de første dage, og derved synes at have mest brug for hjælp, mens andre måske sidder helt stille og tavst hen og derfor let bliver overset. Ofte er det sådan, at det er de stille og tavse, der har mest brug for længerevarende støtte og ikke omvendt. Det er noget, der må vurderes individuelt.

Forebyggende indsats

Hvis der er tale om en mere forebyggende indsats som for eksempel ved selvmordstanker, kan man henvende sig ved Åben rådgivning i Børne og Familiecenteret eller henvende sig hos Børne og Familieafdelingen.

Man kan også tage en snak med Ungerådgiverne, hvis man er ung eller barn, så vil de iværksætte et forløb. Kriseberedskabet er her tværfagligt og involverer relevante aktører omkring barnet/den unge.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?