Miljø og affald

Miljø og affald

”Kommuneqarfik Sermersooq skal være kendetegnet ved en stærk grøn profil”(Uddrag af ”Politik for Anlæg og Miljø, Kommuneqarfik Sermersooq 2009-12”).

Kommunen arbejder til dagligt med en bred vifte af miljøopgaver. Store arbejdsområder er bl.a. affaldshåndtering, spildevand, CO2/klima/energi, forurening og miljøinformation. Vi arbejder med miljøet både udad og indad. Udad, hvor vi stiller krav til virksomheders og borgeres miljøadfærd og behandler myndigheds- og borgerhenvendelser, og indad, hvor fokus er på at minimere kommunens egen miljøpåvirkning. Rammerne for miljøarbejdet er defineret i Kommuneqarfik Sermersooqs politik for anlæg og miljø.

Her på siden, i menuen til venstre, kan du finde oplysninger om kommunens miljøarbejde, gældende lovgivning og regulativer på området, praktiske oplysninger om affaldshåndtering samt miljørapporter. Du kan også finde forslag til, hvad du som borger kan gøre for miljøet i din hverdag.

Miljø- og affaldsinformationen på denne hjemmeside er under udarbejdelse.

Hvis du har miljørelaterede forslag eller klager er du meget velkommen til at henvende dig til
sai@sermersooq.gl.

Anmeldelse af akut forurening
Hvis man – uden for kommunens åbningstider – har brug for at anmelde en akut forurening, f.eks. et olie- eller kemikaliespild, kan man kontakte Afdelingen for Natur og Bæredygtighed, driftschef Frank Rasmussen på mobilnummeret: 56 46 69.

Åbningstider