Paamiut

Gældende kommuneplantillæg for Paamiut:

BOLIGOMRÅDER

20A10 Aunersuit, april 1984
20D7-1 Nunaminertaq sanaartorfioqqusaanngitsoq, Paamiut, Januaari 2015

ERHVERVS- OG HAVNEOMRÅDER

20B1 Havneområde Nord, maj 1984
20D7-1 Friholdt område, Paamiut, Januar 2015

OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL

20C1 Kolonihavneområdet, oktober 1990
20C2 Paamiut Bymidte, marts 1987
20C6 Ældreboliger, december 1991

FRIHOLDT OMRÅDE OG STØRRE FRITIDSANLÆG

20D6 Ny Kirkegård, december 2006
20D7-1 Friholdt område, Paamiut, Januar 2015

TEKNISKE ANLÆG OG INFRASTRUKTURANLÆG

20E9 Nyt elværk i Paamiut, juni 2005