Paamiut

Gældende kommuneplantillæg for Paamiut:

BOLIGOMRÅDER

20A10 Aunersuit, april 1984
20D7-1 Nunaminertaq sanaartorfioqqusaanngitsoq, Paamiut, Januaari 2015

ERHVERVS- OG HAVNEOMRÅDER

20B1 Havneområde Nord, maj 1984
20D7-1 Friholdt område, Paamiut, Januar 2015

OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL

20C1 Kolonihavneområdet, oktober 1990
20C2 Paamiut Bymidte, marts 1987
20C2-2, Nyt alderdomshjem
20C6 Ældreboliger, december 1991

FRIHOLDT OMRÅDE OG STØRRE FRITIDSANLÆG

20D6 Ny Kirkegård, december 2006
20D7-1 Friholdt område, Paamiut, Januar 2015

TEKNISKE ANLÆG OG INFRASTRUKTURANLÆG

20E9 Nyt elværk i Paamiut, juni 2005