Ønsker du at bygge f.eks. et hus eller en tilbygning til dit hus, er der en række tilladelser, du skal have inden dit byggeri må begynde. Først og fremmest skal du have en arealtildeling. En arealtildeling er en tilladelse til, at du må bygge det sted, du ønsker. Grunden til at du skal have sådan en er, at i Grønland, er det ikke muligt at eje jord. Derimod kan borgere få lov til at bruge jorden. En arealtildeling er bevis på at du må bruge et bestemt stykke jord.

Efter du har fået en arealtildeling, kan du søge om en byggetilladelse. Du skal søge byggetilladelse både hvis du ønsker at bygge f.eks. et nyt hus eller hvis du vil lave ændringer ved et eksisterende hus. En byggetilladelse er et dokument, der beskriver hvilken type byggeri du har fået lov til at lave.

I alle kommuner er der en såkaldt bygningsmyndighed, som skal sikre, at den bygning du ønsker at opføre, eller den ændring du ønsker at lave, overholder de krav, der er i bygningsreglementet. bygningsreglementet er en række tekniske regler om hvad et byggeri skal overholde, f.eks. med hensyn til isolering, brandsikkerhed og bæreevne.

Bemærk
Du må først gå i gang med dit byggeri, når du har fået din byggetilladelse.

Når byggeriet er færdigt, skal bygningsmyndigheden godkende det arbejde, der er lavet. Bliver det godkendt, vil du få en såkaldt Ibrugtagningstilladelse, som giver dig lov til at bruge dit byggeri, f.eks. flytte ind i dit nybyggede hus.