Hver søndag ringer Miljøbilen med klokken i Nuuks gader og tilbyder borgere at aflevere det
miljøfarlige affald direkte til Miljøbilen.

Miljøbilen kører efter en fast rute og kommer hver 4. uge til dit nærområde. På  denne side kan du se,
hvilken uge Miljøbilen kommer til dit nabolag.

Eksempler på affald, som kan afleveres til Miljøbilen:
Batterier, lavenergipærer, malingrester, husholdningskemikalierester, spildolie, akkumulatorer,
udtjente mobiltelefoner, el-værktøj og opladere, samt beholdere, der har indeholdt farligt affald,
f.eks. malerspande, spraydåser og oliedunke.

Med denne ordning er det Kommuneqarfik Sermersooqs ønske at få indsamlet mere miljøfarligt
affald, og forhindre at denne type affald ender i den almindelige dagrenovation eller i naturen. Efter
indsamlingen bliver affaldet miljørigtigt håndteret og bortskaffet, hvilket betyder at dele af affaldet
bliver genanvendt, mens bortskaffelsen af resten foregår således, at miljøkonsekvenserne bliver
minimale.

Miljøfarligt affald kan gøre stor skade, hvis det kommer ud i naturens kredsløb. En stor del af det
miljøfarlige affald indeholder stoffer som nedbrydes meget langsomt eller ikke nedbrydes
overhovedet. De oplagres i miljøet og optages i f.eks. fisk og andre fangstdyr.

En af endestationerne for miljøgifte er derfor mennesket. I dyr og mennesker kan disse stoffer forårsage skader og sygdom.

Hjælp os, og lad os hjælpe dig med en forsvarlig og sikker håndtering af det miljøfarlige affald.

Du kan læse mere om miljøfarligt affald her.

Miljøbilen – ruteplan 2018

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?