Natrenovation er latrin og sanitært spildevand fra alle former for toiletter.

Alle husejere der ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal for egen regning anskaffe og vedligeholde et af kommunen godkendt tørkloset med løs spand, eller en af kommunen godkendt samletank. De skal også være tilmeldt den kommunale natrenovationsordning. Husejerne betaler et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med natrenovationsordningen.

Natrenovationen bliver udledt til havet fra byens/bygdens natrenovationsrampe.

For yderligere information, se kommunens regulativ for natrenovation.

Affaldshåndteringen i Ivittuut og Grønnedal  beskrives ikke her, idet den er reguleret af protokoller fra Grønlands Kommando.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?