Miljøfarligt affald må ikke smides i skraldespanden eller hældes i kloakken.

Miljøfarligt affald er affald som kan gøre stor skade, hvis det kommer ud i naturens kredsløb. En stor del af det miljøfarlige affald indeholder stoffer som nedbrydes meget langsomt eller ikke nedbrydes overhovedet. De oplagres i miljøet og optages i f.eks. fisk og andre fangstdyr. En af endestationerne for miljøgifte er derfor mennesket. I dyr og mennesker kan disse stoffer forårsage skader og sygdom. De kan f.eks. påvirke menneskers og dyrs evne til at reproducere sig, dvs. at få børn/unger, samt forårsage kræft.

Miljøfarligt affald kan også være direkte skadeligt, f.eks. ætsende eller giftigt ved indtagelse, og må derfor aldrig placeres, hvor børn eller dyr kan komme til det.

Miljøfarligt affald er f.eks.:

Akkumulatorer, batterier, elektrisk legetøj, værktøj eller ure med indstøbt batteri, fotovæsker, lysstofrør, lavenergipærer, maling, lak, lim, olieprodukter, opløsningsmidler (f.eks. benzin, acetone og terpentin), skrappe rengøringsmidler, spraydåser, insekt og ukrudtsmidler, termometre. Også emballage hvor ovenstående produkter er blevet opbevaret, f.eks. en spand med malingsrester, er at betragte som farligt affald.

køle-/og frysemøbler og i elektronikskrot findes også stoffer, som er miljøfarlige, og disse skal derfor behandles som farligt affald.

Miljøfarligt affald må aldrig blandes og skal afleveres i original emballage eller tydeligt mærket med, hvad indholdet er. Det skal afleveres separat til kommunens modtagestationer/pladser.

Hvis du har spørgsmål om miljøfarligt affald kan du Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefonnummer: 36 74 00, eller send en e-mail til
sai@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?