Køle- og frysemøbler indeholder kølemiddel. Kølemidlerne, særligt i gamle køleskabe og frysere, indeholder ofte gasser der nedbryder ozonlaget. Ozonlaget beskytter os mod solens ultraviolette stråler, som ellers kan forårsage hudkræft.

Også i de lidt nyere køle- og frysemøbler findes der skadelige stoffer. Derfor skal alle køle- og frysermøbler behandles og bortskaffes som miljøfarligt affald. Læs om miljøfarligt affald her.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?