Mange steder rundt omkring i kommunens byer og bygder vil der forekomme større og mindre områder med forurenet jord. Jordforureningen kan stamme fra virksomheder der ligger eller har ligget på arealet, gamle lossepladser, fyringsolietanke etc.

Hvis jorden er forurenet kan det have betydning for hvad man kan bruge arealet til og det kan have betydning for indeklimaet i din ejendom. Så hvis du planlægger nybyggeri eller køb af en ejendom, så er det en god idé at undersøge hvorvidt der er risiko for jordforurening. Det kan du gøre på NunaGIS (www.nunagis.gl).

NunaGIS er et digitalt atlas hvor man kan finde nøjagtige kort over landets byer og bygder. Hvis finder et kort frem over din by/bygd, kan du, i kategorien ”Miljø” finde ”Hotspotsområder”, som er en database der viser hvor der har været aktivitet som kan have forårsaget en forurening. Det er dermed ikke sikkert at der er forurening på stedet, og det er heller ikke sikker at alle områder med potentiel forurening er repræsenteret. For eksempel er potentiel forurening fra villaolietanke (<6000 l ) ikke med i databasen. Den slags forurening er dog almindeligt forekommende.

Mange husstande i Kommuneqarfik Sermersooq bruger olie til opvarmning. Som tankejer er du ansvarlig for din olietank, og eventuelle oliespild skal ryddes op på din regning. For at sikre at din olietank ikke forurener jorden ved din bolig, har du ansvar for regelmæssigt at kontrollere, at tanken og rørføringer er intakte og at overfyldningsalarmen fungerer som den skal. Vejledning til hvordan du kan gribe det an finder du i nedenstående to dokumenter.

Hvis mennesker eller dyr kommer i kontakt med olien, kan den forårsage hudirritation, slimhindeirritation, og ved langvarig eksponering kan olien have skadelig virkning på nervesystemet, samt forårsage kræft.

Vejledning til ejere af fyringsolietanke
Vejledning
Folder med kort information

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?