Elektronikaffald er f.eks. udtjente tv-apparater, hi-fi-anlæg, audio- og videoapparater, computerudstyr, telefoner, el-værktøj, elektronisk lejetøj, kondensatorer m.v.

På grund af at elektronikaffald indeholder farlige, miljøskadelige stoffer, skal det bortskaffes på samme måde som miljøfarligt affald. Læs om miljøfarligt affald her.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?