Dagrenovation er affald, der naturligt produceres af husholdninger, inkl. affald fra fangst til eget forbrug eller tilsvarende affald fra virksomheder, herunder institutioner, kantiner, restauranter mv. Dagrenovation er f. eks. madrester, emballage fra husholdningen, fejeskarn, kold aske, køkkenaffald, papirbleer og lignende.

Hvis du ønsker uddybet information, se Regulativ for indsamling af dagrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq.

Affaldshåndteringen i Ivittuut og Grønnedalbeskrives ikke her, idet den er reguleret af protokoller fra Grønlands Kommando.

Til- og afmelding

Tilmelding til dag og natrenovation kan ske via Sullissivik.gl, (hvis du har NEM-ID) eller ved personlig henvendelse til Borgerservicecenteret.

Du skal være opmærksom på:

  • Afhentning sker på faste ugedage mellem kl. 07.00 og kl. 18.00
  • Du skal sørge for at der er ryddet sne og gruset på adgangsvejen til affaldsstativet og pladsen omkring dette inden kl. 07.00 på afhentningsdagen, så lastbilerne har let adgang til stativet.
  • At fyldte sække ikke må veje mere end 25 kg
  • Hvis affaldet ikke er afhentet, skal du ringe dagen efter til Forvaltning for Anlæg & Miljø 36 74 11 eller skrive e-mail: affald@sermersooq.gl
  • Hvis man har hund, skal hunden være bundet, så affaldsfolkene trygt kan hente affaldet

Afmelding af dag- og natrenovation kan ske via Sullissivik.gl (hvis du har NEM-ID) eller ved personlig henvendelse til Borgerservicecenteret.

Du skal være opmærksom på:

  • Tilmeldingen er gældende indtil den skriftligt bliver afmeldt, og du hæfter for betalingen indtil dette sker.
  • At du ikke automatisk bliver afmeldt renovation, når du skifter adresse i folkeregisteret.
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?