Nuuk

Storskrald dækker over alle former for ikke-nagelfast indbo fra private husstande.

Hvad er storskrald?

Eksempler på indbo som medtages i ordningen er:

 • Møbler
 • lamper
 • køkkengrej
 • tøj
 • legetøj
 • tæpper
 • nips-ting
 • flyttekasser
 • pap
 • grill
 • billeder
 • dæk
 • cykler
 • paller - max. 3
 • farligt affald
 • hvidevarer
 • elektronik

Følgende afhentes ikke via storskraldsordningen

 • Byggeaffald
  • beton
  • gips
  • murværk
  • træaffald
  • fliser
  • klinker
  • jord
  • sten/klippe
 • Affald fra husrenoveringer
  • gamle køkkener
  • vægge
  • gulve
  • sanitet
 • Paller i store mængder
 • Fyrværkeri og patroner

Indsamlingsordning og bringeordning

Storskrald indsamles to gange årligt - forår og efterår.

Storskrald indsamles efter forudgående tilmelding ved de tilmeldte adresser - i de uger i forår og efterår, som annonceres på kommunens hjemmeside, kommunens Facebook-side og i Nuuk Ugeavis.

Storskrald, skal i perioder hvor der ikke er storskraldsindsamling, altid indleveres på Modtagestationen i dennes åbningstid.

Bortskaffelse

Storskraldet sorteres på Modtagestationen i forskellige affaldstyper, således at brændbart materiale frasorteres med henblik på afbrænding. Elektronik, jern og farligt affald som kemikalier med mere sendes til behandling og genanvendelse i Danmark.

Manglende afhentning

Har du efter tilmelding ikke fået hentet dit storskrald, beder vi dig kontakte Affaldscenteret i Nuuk.

Tel: 36 74 11, eller affald@sermersooq.gl.

Tilmelding

Tilmelding til storskraldsindsamling åbner, 1-2 uger før storskraldsindsamlingen starter. Hold øje med kommunens hjemmeside og Nuuk Ugeavis.

Når der er åbnet for tilmelding, kan du tilmelde dig til Affaldscenteret i Nuuk.

Ved tilmelding skal du oplyse

Navn

Adresse

Mailadresse

Telefonnummer

Hvilke affaldstyper du ønsker afhentet

Anslået mængde

Om der er tale om affald fra en eller flere boliger

I øvrige byer og bygder

For afhentning af storskrald skal du henvende dig til dit lokale borgerservicekontor eller filialkontor, for yderligere oplysninger om hvordan det gøres i din by/bygd.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?