Brændbart storskrald som kommer fra private husholdninger kan være f.eks. stort emballageaffald, reoler, borde og andet indbo. Brændbart storskrald fra erhverv kan være emballageaffald, byggematerialer og møbler.

Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq afhenter storskrald i hovedstaden i maj og juni. Du skal kontakte Affaldscentret på telefon eller mail for at få kommunen til at hente affald ved din bopæl.

Vi har videreudviklet den tidligere affaldsturné med de mobile miljøstationer, så vi nu kommer helt ud til din bopæl og henter dit affald. Denne ordning gælder KUN borgere i egen bolig – bor du i lejebolig, har du gennem dit boligselskab en anden mulighed.

Byen er inddelt i tre områder.

Vores miljøbiler henter storskrald over tre dage med cirka tre ugers mellemrum i hvert område. Der er altså ikke opstillet containere rundt omkring i Nuuk denne gang, i stedet skal du ringe eller skrive til Affaldscentret, når du vil have hentet storskrald. Du skal kontakte Affaldscenteret på enten telefon: 36 74 11 eller e-mail: affald@sermersooq.gl.

Jo tidligere, du kontakter Affaldscenteret, jo større chance er der for, at vi kan imødekomme dine ønsker om afhentningstidspunkt. Miljøbilerne kører i tidsrummet klokken 17-21 på de angivne dage.

Når du kontakter os, skal du oplyse:

  1. Navn og adresse
  2. Mobiltelefonnummer
  3. Hvad du vil aflevere – og hvor meget

Det affald, du afleverer, skal være sorteret i følgende affaldstyper:

  • Jern- og metalskrot
  • Brændbart – småt brændbart samles i sække
  • Ikke-brændbart
  • Elektronik
  • Malingsrester og kemikalier

Du må ikke placere affaldet ved vejkanten før på afhentningsdagen. Du skal selv være til stede, når vi kommer. Vi tager ikke affald med, som er efterladt i vejkanten.

Når lastbilen kommer, skal du selv læsse dit affald op på ladet. Chaufføren kan vejlede dig i, hvordan affaldet skal sorteres. Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere – både for dig og vores personale.

Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) vil arrangere indsamling af affald i jeres lokalområde, er I også velkomne til at rekvirere os på de angivne dage, så miljøbilen kan komme og hente det, I har samlet sammen. Husk at affaldet skal være sorteret.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?