Det er barnets sagsbehandler, der varetager barnets sag under hele plejeforholdet. Sagsbehandlerens opgaver omfatter blandt andet:

  • Udarbejdelse af handleplan, som er en retningslinje for, hvad der skal ske med barnet under anbringelsen. Planen udarbejdes i samarbejde med de biologiske forældre.
  • Videregivelse af informationer om barnet til plejefamilien inden anbringelsen.
  • Udarbejdelse af samværsaftaler med biologiske forældre i samarbejde med plejeforældrene.
  • Udarbejdelse af handleplan til plejefamilien. Planen beskriver formålet med anbringelsen, plejefamiliens opgaver, samarbejde med forældremyndighedsindehaver og evt. anden forælder med samværsret, tilsyn, særlig rådgivning, personlig rådgiver mv. I forbindelse med plejekontrakten skal plejefamilien have kopi af handleplanen.
  • Information til barnets skole, daginstitution, boligselskab og folkeregister om adresseændring.
  • Stillingtagen til, hvor lang tid barnet skal anbringes uden for hjemmet. 
  • Revurdering af anbringelsen.
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?