Plejefamilieteamet er en del af Afdelingen for Børn og Familier under Forvaltningen for Børn og Familie.

Afdelingen består af tre sagsbehandlere. Sagsbehandlerne er plejefamiliernes sagsbehandlere og ikke barnets. Plejefamilieteamet arbejder dog tæt sammen med barnets sagsbehandler om barnets anbringelse.

Familieplejen arbejder ud fra Inatsisartut's lov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier

Familieplejeafsnittets opgaver er:

  • At varetage sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om godkendelse som plejefamilie og følge op på anbringelsen i samarbejde med barnets sagsbehandler.
  • At rådgive, vejlede og henvise til supervision for plejefamilier samt henvise til kurser for at opkvalificere plejefamilierne.
  • At føre tilsyn med plejefamilierne for at sikre, at plejebarnet trives. I den forbindelse tager Familieplejeafsnittet på hjemmebesøg hos plejefamilien mindst én gang om året.

Familieplejeafsnittet sætter gennem sit arbejde altid barnet i centrum, men bestræber sig samtidig som familiens sagsbehandler på at yde den bedste støtte til plejefamilien.

Det er meget vigtigt, at både plejefamilien og barnets forældre opfatter Familieplejeafsnittet som en samarbejdspartner.

Det skal understreges, at det er Kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansættelsesretslige ansvar for plejefamilien.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?