• Inden et barn anbringes udenfor hjemmet, tager barnets sagsbehandler kontakt med plejefamilieteamet, som herefter finder en plejefamilie, der så vidt muligt matcher barnets behov.
  • Der arbejdes på, at barnet forud for anbringelsen kommer på besøg og/eller weekendophold hos plejefamilien.
    I forbindelse med anbringelsen af et barn er det vigtigt at sætte barnet i centrum ved udarbejdelse af handleplan og familieplejekontrakt, hvoraf oplysninger om plejevederlag og aftaler fremgår. Handleplanen og kontrakten udarbejdes af barnets sagsbehandler i samarbejde med barnets familie.
  • Barnets sagsbehandler varetager information til skole, daginstitution, fritidsordning eller boligselskab ved anbringelsen.
  • Ved anbringelsen skal barnet og plejefamilien lære hinanden at kende. Derfor er det vigtigt, at barnet får ro omkring sig i de første 2-3 uger, for at kunne omstille sig til det nye miljø. Barnets positive og negative reaktioner viser sig som regel først efter en til to måneder, men der kan gå helt op til seks måneder.
  • Plejefamilien skal være opmærksom på jalousi mellem egne børn og plejebørn og sørge for, at ingen børn tilsidesættes.
  • Det er vigtigt, at plejefamilien gør sig udgangspunktet klart; at der er tale om et midlertidigt plejeforhold, og at hjælpeforanstaltninger iværksættes, med henblik på at barnet på sigt skal tilbage til sin biologiske familie.
  • Det er tillige vigtigt, at barnet på et tidligt tidspunkt gøres bevidst om plejeforholdet, og at plejefamilien støtter barnet i samværet med den biologiske familie.
  • Det er ikke hensigtsmæssigt, at barnet kalder plejefamilien for mor og far, hvilket unødigt kan såre de biologiske forældre.
  • Plejefamilien vil med stor sandsynlighed opleve følelsesmæssige frustrationer i forbindelse med anbringelsen. Derfor er det vigtigt, at plejefamilien benytter sig af Familieplejeafsnittet til at søge råd og vejledning, så plejeforløbet kan få så god en start som muligt for både barnet, plejefamilien og de biologiske forældre.
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?