Voldsramte kvinder og deres familier har mulighed for at få krisesamtaler, parsamtaler eller visitering til Børne- og familiecenteret gennem sagsbehandleren på Rådhuset.

Krisecenterets daglige kontaktperson er socialrådgiver.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?