Ivaaq tilbyder familievejledning i hjemmet, individuelle samtaler, parsamtaler, spædbarnsterapi, undervisning, grupper og samvær. Socialrådgiverne kan tilbyde misbrugsbehandling.

For at blive henvist til Indsats for småbørnsfamilier og gravide skal jordemoderen på DIH ved en samtale vurdere om den gravide hører til under målgruppen. Henvisningen sker med samtykke fra den gravide.

Velfærdsforvaltningens sagsbehandlere tager en udredende samtale med den gravide for at finde ud af hvilke hjælpeforanstaltninger den gravide kan tilbydes.

Læs mere om Ivaaq og indsatsen for småbørnsfamilier og gravide her.

Ivaaq

Indsats for småbørnsfamilier og gravide i Ivaaq består af

  • Familievejledere på Holbøllsvej 10
  • 2 socialrådgivere på Rådhuset

Indsatsgruppen består af

  • Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
  • Børne- og Familiecentret i Nuuk
  • Sundhedsplejen
  • Fødeafdelingen og K3 i Dronning Ingrids Hospital
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?