Mange unge piger får børn. Børnene risikerer at blive omsorgssvigtede på grund af pigernes unge alder og manglende erfaring og ressourcer. Det samme risikerer børn til mødre med misbrugsproblemer.

Derfor hjælper kommunen unge gravide piger og gravide med misbrugsproblemer, så de kan klare sig som mødre, få et sundt liv og give deres børn en tryg opvækst.


Hjælp og oplysning
De unge gravide piger eller gravide med misbrugsproblemer bliver visiteret eller henvist til Familiecentre, hvor de får

  • oplysning fra jordemoder og sundhedsplejerske
  • information om børns behov
  • træning i forældrerollen
  • oplæring i pasning af barnet
  • oplysning om hvordan de skal få et godt liv som unge forældre
  • hjælp til at finde uddannelse eller arbejde
  • tilbud om at komme på forældrehøjskole


Hvis der er misbrug eller mistanke om misbrug, vil den gravide få

  • oplysning om hvad misbrug under graviditet kan gøre ved fosteret
  • oplysning omkring misbrugs- og familiebehandling
  • oplysning om at barnet kan blive anbragt enten frivilligt eller ved tvang, hvis misbruget ikke ophører


I tilfælde af at det nyfødte barn er fysisk eller psykisk handicappet, vil kommunen kunne lave andre former for hjælpeforanstaltninger.


Bemærk
Hvis du er ung og gravid eller hvis du er gravid og har et misbrugsproblem og har du behov for hjælp, skal du henvende dig til din sagsbehandler eller jordemoder.