Boligselskabet Iserit

Iserit A/S er Kommuneqarfik Sermersooqs boligselskab, som står for udlejning og administration af egne udlejningsboliger samt udlejningsboliger ejet af Kommuneqarfik Sermersooq og Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S. Boligerne er beliggende i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiut.

Iserit A/S er oprettet i 2005 på baggrund af et ønske i kommunen om et lokalt funderet boligselskab. I dag beskæftiger Iserit A/S godt 30 medarbejdere fordelt på de tre kontorer i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq, og Iserit A/S administrerer ca. 2.400 boliger fordelt med ca. 1.800 boliger i Nuuk, godt 110 boliger i Paamiut, 420 boliger i Tasiilaq og 70 boliger i Ittoqqortoormiit.

Udgangspunktet var tanken om et boligselskab, der tager afsæt i lokale forhold. Et så vigtigt område, som boligforhold, ønskes administreret lokalt og tæt på kommunens borgere, så løsningen passer til lokalområdets behov.

Ud over administrationen af boliger og boligbyggeri har Iserit A/S også en række øvrige forretningsområder, som naturligvis er beslægtet med Iserit A/S øvrige kerneområder. Her kan bl.a. nævnes:

• Drift af kommunens personale- og vakantboliger

• Drift af kommunens sociale boligtildelinger og genhusning.

• Køb og salg af boliger

• Administration af erhvervslejemål

• Vaskeridrift

• Assistance til kommunen med vedligeholdelse af kommunale boliger og institutionsbygninger.

Samt diverse ad. hoc opgaver efter aftale med kommunen.