Bekendtgørelse om offentligt udbud af forsikringer for Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler:

 • Delaftale 1: Bygnings-, løsøre-, entreprise- og all risks forsikring
 • Delaftale 2: Ansvarsforsikring
 • Delaftale 3: Ledelsesansvar
 • Delaftale 4: Professionel ansvarsforsikring
 • Delaftale 5: Motorforsikringsforsikring
 • Delaftale 6: Arbejdsskadeforsikring
 • Delaftale 7: Kollektive ulykkesforsikring
 • Delaftale 8: Kriminalitet- og netbank forsikring
 • Delaftale 9: Kombineret forsikring for beboere
 • Delaftale 10: Søfart-forsikring
 • Delaftale 11: Rejseforsikring

Udbudsdokumenterne herunder udbudsbetingelserne kan rekvireres hos Forsikringsmægler North på:
Udbud@northrisk.dk