B-606, Paamiut til salg i offentligt udbud

På vegne af Kommuneqarfik Sermersooq udbyder Iserit A/S B-606, Paamiut til salg i offentligt udbud til overtagelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

B-606, Paamiut er på et plan og er en lang bygning med 2 afsnit opført i 1968 (390 m2 brutto). Bygningen har stået tomt siden 2018.

Udvendig: Tilstanden der ser fint ud er betonfundament, udvendig bræddebeklædninger, tagspær, samt tagplader med nyt overlag i 2016 (dog ødelagte udhæng). Vinduer- og yderdøre er ødelagte efter hærværk, hvor samtlige ruder er smadret og derfor lukket med plader.

Indvendig: Der ser fint ud i samtlige skillevæg af mursten. Dog med fugtskader i de øvrige lette vægge og lofter, udført af gipsplader pga. manglende opvarmning efter nedlukning siden 2016, samt trægulve dækket med linoleumsgulve. Værelser, gange og personalerum er udført med linoleum. Der er gulvklinker og vægfliser i bad/toiletter, vaskerum og køkken. El- og varmeinstallationer stammer fra opførelsen og må forventes som frostskadet. Der er installeret nyere fjernvarmer i fyrrummet, som stadig er i drift. Varmtvandsbeholder er rustet og trænger til at blive udskiftet sammen med al rørføringer. Nedslidte tilstand er i køkkenet og toiletterne på begge fløje. Skillerumsvægge er ødelagte af hærværk. Der er 2 vaskemaskiner af nyere dato ved vaskerummet.

Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet ansvar ud over vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at antage egne rådgivere.

B-606 vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.

Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog afholdes stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar (10.000 kr.) til advokat for udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen ligeligt mellem køber og sælger.

Besigtigelse kan ske ved henvendelse hos Kommunekontoret i Paamiut eller Heidi Jeremiassen på mail heja@sermersooq.gl for nærmere oplysninger.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budssum i danske kr., samt navn, postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Iserit A/S, Postboks 90, 3940 Paamiut eller til Iserit A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften:

”Tilbud på B-606, Paamiut”

Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling samt salgsomkostningerne senest fem dage efter sælgers accept. Udgifter til evt. ekspeditionsgebyr ved deponering afholdes af køber. Tilbud skal være Iserit A/S i hænde senest mandag d. 13. februar 2023.

B-606, Paamiut sælges til højeste, konditionsmæssige bud. Kommuneqarfik Sermersooq forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne tilbud.