Visit Greenlands turismestrategi 2020-2023

Orienteringen tages til efterretning.