Visionsproces for Kommuneqarfik Sermersooq

Indstillingen godkendes med følgende ændring i ordlyden af sidste pind:

at sende sagen videre, så Kommunalbestyrelsen kan tage Visionsproces til efterretning.