Verdens mest aktive land

Orienteringen tages til efterretning.