Venskabsbysamarbejde med Aalborg

Orienteringen tages til efterretning.