Venskabsbysamarbejde med Aalborg

Indstillingen godkendes.