Venskabsby Tromsø

Orienteringen tages til efterretning.