Vejene i Paamiut

Det kan slet ikke accepteres at se resultaterne af vejarbejdet i Paamiut foretaget i sommers, efter at man havde vedtaget et budget på kr. 2 mio. til opgaven.

Det er et sjuskearbejde, og man ønsker at arbejdet skal gøres over det hele.

Huller er bare blevet lappet, hvorfor man kan regne med at inden længe så er man tilbage ved det gamle. Og man kan slet ikke acceptere den grimmeste asfaltering foran Brugsen.

Lokaludvalget vil skrive en klage til Forvaltningen/udvalget for Anlæg og Miljø.