Vedtægter for Kunstmuseum

Indstillingen godkendes.