Vedtægt for visitation til social bolig i Kommuneqarfik Sermersooq

Indstillingen godkendes.