Vedtægt for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn og familier i Paamiut

Indstillingen godkendes.