Vedrørende tilsynsrapport i Tasiilaq

Orientering taget til efterretning.