Valg til Lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq

Orienteringen tages til efterretning.